Dicső Múlt

SMAFC-NYME - Alapszabály (PDF)

Egyesületünk hazánk legidősebb és Európa még ma is működő sportegyesülete, mely túlélt két világháborút és jó néhány rendszerváltást; -az idők a rendszerek változnak, a SMAFC örök.

„Egyesületünk hazánk legidősebb és Európa még ma is működő sportegyesülete, mely túlélt két világháborút és jó néhány rendszerváltást; -az idők a rendszerek változnak, a SMAFC örök.” Dr. prof. Winkler András

A selmecbányai akadémián az öntevékeny testedzés az 1860-as évek közepén indult meg. Az ifjúság testedzését a tanári kar is felkarolta, pártolta, sőt a testedzéseken is jelen volt. Ebben az időben azonban a testedzésnek kinevezett tanára még nem volt. A testnevelés feladatát az ifjúsági sportkör vezetői látták el. Az Akadémia öntevékeny testedzés mellett országos viszonylatban is sok kiváló sportolót adott az országnak. 

Az akadémiai tornaegylet 1860-ban alakult meg a hallgatók önkéntes csoportba tömörülésével. Hampel Adolf és Cseh Lajos kezdeményezésére 1865-ben szerveződött alapszabály szerint működő, névvel jelzett egyesületbe Selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémia Sportegyesülete néven. A leányvárban, majd később az óvárban tartott testgyakorló órákon a torna mellett legnagyobbrészt a kard és tőrvívást gyakorolták. A sportklub működése fokozatosan bővült és egyre több sportágra terjedt ki. A sportklub sok dicsőséget szerezve 1918 őszéig működött Selmecbányán, amikor a főiskola ősi székhelyét elhagyni kényszerült.

1919-1945

A Sopronban otthonra lelt főiskola 1919 tavaszán a legnagyobb nehézségek között kezdte meg működését. Az egyesület ekkor már a mai Soproni Műegyetemi Athletikai és Football Club néven szerepelt. A mostoha körülmények miatt a főiskolai sportélet évekig nem indulhatott meg. Az ősi székhelyről való áthelyezés a Sportkört minden vagyonától, felszerelésétől megfosztotta. Az ifjúság 1925. március 23-án a "Fősikolai Atlétikai és Football Club" újjáalakítását. A sportélet fellendülését azonban az évről-évre jelentkező pénzhiány, a nagymérvű tanulmányi elfoglaltság és a saját sportpálya hiánya akadályozta. Ennek ellenére különösen a második világháborút közvetlenül megelőző években a Főiskola sportolói kitűnő eredményeket értek el.  

A testnevelésben 1934-ben változás állott be. A Főiskolát szervezetileg a Budapesti József Nádor Műegyetemhez csatolták és ekkor nevezték ki a Főiskola első testnevelő tanárát. A felszabadulás után a testnevelés tanszéket kapott. A testnevelési tanszék a kötelezően előírt tantervi órákon felül a hallgatók tömegsportolását is irányította, ezért évente évfolyambajnokságokat bonyolított le különféle labdajátékokban. Országos szinten az agrár sportnapok keretein belül mérték le és segítették elő a testnevelés fejlődését. 

1946-1960

A második világháborús összeomlásban a Fősikola sportkörének minden felszerelése, irattára, győzelmi emlékei megsemmisültek. Felszerelés és edzési lehetőségek hiányában a sportkör ismét évekig nem működhetett. A Főiskolán csak öntevékeny és szórványos sportolás folyt. A rendszeres sportolás 1947-ben indult meg. Akkor már anyagi okok nem hátráltatták a rendszeres edzéseket és a versenyzéseket, mert a szükséges fedezetet a KISZ Ifjúsági Sportbizottság Egyetemi és Főiskolai Sportközpontja rendszeresen kiutalta. A hallgatóság részére sportolás céljára hetente két szabad délután volt órarend szerint biztosítva. A felszabadulás nem csak Főiskolánk életében, de az egész magyar sportéletben döntő változást hozott. Már csak a sportpálya megvalósításának ügye várt megoldásra.   

A SMAFC Kosárlabda Szakosztálya az egyetem történetét számos sikerrel gazdagította. Az 1948-49-es bajnoki évet követően - amikor az azóta már legendássá váló csapat veretlenül nyerte az NB II-t - még három évig az első osztályban szerepelt az együttes. Rövid hullámvölgy után, a nyugati csoport bajnokaként 1964-ben újra kiharcolták a feljutást. Az ezt követő időszakban az élcsoport tagjai közé tartozott SMAFC és az országos egyetemi és főiskolai bajnokságot nyert Krasznai Ferenc csapata. Több alkalommal is az MNK döntőjébe jutottak, s az 1967-es és 1968-as bronzérem után 1969-ben megnyerték a kupát. Két akkori játékos, Orbay László és Tvordy György, a magyar válogatottban is szerepelt. Az 1970-es években változó sikereket értek el az egyetemi kosarasok.

1969-ben Magyar Népköztársasági Kupát nyert csapat tagjai

Tóth Kálmán, Trokán Pál, Záray Károly, Balsay István, Bakonyi Gábor, Krasznai Ferenc, Varga Sándor, Kovács Imre, Takáts Péter, Koloszár József, Pirkhoffer János Bakk László, Balogh Sándor, Orbay László, Tvordy György, Kisteleki Péter, Káldy József

A híres edző – Krasznai Ferenc

Tolna megye délkeleti részén található Bátaszék (1923) szülöttje Krasznai Ferenc. A SMAFC kosárlabda csapatának kiváló edzője testnevelő tanárként végzett 1950-ben a TF-en. Szakmájában sikeres kosárlabda- és jégkorong-edző, sportvezető, és nem utolsó sorban generációk kedvelt testnevelő tanára volt. A Testnevelési Főiskolán szerzett tanári diplomát követően, a hűség városába került, ahol 35 éven át dolgozott a város és az egyetem sportjáért.

Az egyetemen 1952-ben kezdte meg munkáját. Már az első években lehetett látni, hogy egy újabb kiváló generáció fog a kezei alatt megszületni. A siker nem is váratott magára sokáig, hisz 1962-re a soproni egyetemen olyan fiatal csapat jött össze, amely az elkövetkező 10 évben Krasznai Ferenc vezetésével sikert sikerre halmozott. 1969 nyarán, Budapesten a Bp. Honvéd és a MAFC legyőzésével a Magyar Népköztársasági Kupát nyerték el a vidéki csapatok között elsőként, és sikerrel szerepeltek a KEK-ben is. Ami rendkívülivé tette a győzelmet, hogy a legtöbb profi NB I-es csapathoz képest a SMAFC csapatában, csak egyetemisták kaptak helyet, légióst vagy hivatásos profi játékost nem alkalmaztak.

Krasznai Ferenc nem csak a kosárlabdában jeleskedett. Jégkorong-edzőként a Soproni VSE csapatát a vidéki bajnokság megnyeréséhez segítette. Az atlétika is közel állt hozzá.

A Soproni SE szakosztályának, majd a Városi Szövetség elnökének választották meg.

1981-ben a Sportérdemérem arany fokozatával tüntették ki. Felkérésre 1983-ban, majd betegségéből felépülve 1985-ben újra átvette a Soproni SE kosárlabdázóinak szakmai irányítását. Munkájának koronája, hogy a SMAFC-ból több játékos a válogatottba is bekerült, úgymint Orbay László, Tvordy György, Balogh Sándor és Varga Sándor.

A híres edző emlékét ma egy róla elnevezett kosárlabdatorna és az egyetemi csarnok is őrzi.

A harmadik generáció 1995-2000

Legend Basket Kft.
A harmadik jelentős időszak 1995-ben kezdődött. Ekkor határoztak úgy a soproni kosarasok és az egyetemhez kötődő sportbarátok, hogy a SMAFC legendáját újjá élesztik. Az akkor az NB-II-ben szereplő csapat az első szezonban bekerült az NB-I B-be, majd 2000-re az NB-I A osztályáig jutott, s ott legyőzte az előző idény első két helyezettjét. A Magyar Kupában háromszor is sikerült a legjobb 8 közé kerülni.

A Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokságban három arany- több ezüst- és bronzérem jelzi a sikereket.

30 éves évforduló

Az 1969-es Magyar Népköztársaság Kupa győzelem jubileuimi évfordulója

 

Álló sor: Káldy József, Kőműves Imre, Balogh Sándor, Brassói János, Lipták András, Balsay Miklós, Kisteleki Péter, Dr. Koloszár József, Balsay Antal, Záray Károly, Palotai Gábor, Dr. Takáts Péter, Pödör Béla

Gugoló sor: Keszthelyi Lajos, Szabados István, Czeglédy István, Bakonyi Gábor, Balsay István, Dr. Tvordy György, Varga Sándor, Dr. Winkler András.

Ami az amatőr sportot felemeli a profik közé, avagy mit ad 150 év hagyomány…

A Nyugat-magyarországi Egyetem sportegyesülete 1860-ban Selmecbányán alakult meg és mind a mai napig, azaz, immár 152 éve jogfolytonosan működik. Ismereteink szerint ezzel Európa második és Magyarország legrégebbi sportegyesülete. A sportszeretők körében kosárlabdázói által legendássá tett, ma már közismert mozaikszó a Soproni Műegyetemi Atlétikai és Football Club megnevezés kezdőbetűiből származik. A ma is használatos, értékként jegyzett és féltett SMAFC név annak köszönhető, hogy a soproni bánya-, kohó- és erdőmérnöki karok 1934-től az akkor újonnan megszervezett országos jellegű József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, azaz a Műegyetem részeként működtek egészen 1952-ig.

A kiválást követően Soproni Egyetemként működött tovább a saját kosárlabda csapatával. A csapat tagjai közti erős kötődés első és nem utolsó sorban a híres selmeci hagyományoknak köszönhetően alakult ki, amelyek mind a mai napig hatalmas összetartó erőt jelentenek a soproni almamáter területén tanuló hallgatók számára.

A sikeres periódusok között természetesen voltak szerényebb évek is, melyek során többször volt kísérlet a városi férfi kosárlabda erejének egy csapatba történő koncentrálására. A “fúziós” kísérletek a SMAFC számára valós és hosszú távú eredményt nem is hozhattak, hisz egy Egyetemhez kötődő egyesület alapvető elveivel nem voltak összeegyeztethetők, hisz az ragaszkodott egy, az igazi hallgatói csapathoz.

A Soproni Ászokkal kényszerűségből létrejött egyesülésből kiválva, a SMAFC vezetése kiemelkedően fontosnak tartotta, hogy egy egyetemnek olyan kosárlabda csapattal kell rendelkeznie, ahol a játékosok nem “összevásárolt és fizetett profik”, hanem diákok, egyetemi hallgatók, városunk fiataljai.

A mostani csapatunkról, ahol kiváló a csapatszellem, barátságok alakultak ki, ez ismét elmondható.

2006-2007 - NBI/B 3. hely

Álló sor: Herczeg István, Balogh Gergely, Bálint Gergely, Pethő Tamás, Gombás Gábor, Sallay Gábor, Vetési Imre vezetőedző

Guggoló sor: Farkas Gergő, Zieger Milán, Bausz Kornél, Karácsonyi Zsolt, Derdák István, Bodovics Ádám

A 2007 év tavaszi szemesztere újabb örömhírt hozott az egyetem hallgatói számára.

A remek rájátszásbeli eredményeinek köszönhetően bronzérmes lett az NB I/B-ben a SMAFC férficsapata.

A bajnokság végén négyes holtverseny alakult ki a 3–6. helyen, a négy érintett gárda egymás elleni eredményeit összevetve Vetési Imre csapata lett a legjobb, s „futott be” így a harmadik helyre.

A szakvezető szerint, a szezon elején a csapatnak a konkrét célja az előre lépés, a legjobb három közé jutás volt, azaz a Nyugati csoport legjobb négy csapata közé kerülve a felsőházi rájátszásban szerepelni.

Az előző szezonban még a riválisok az alapszakasz végén „kigolyózták” az egyetemieket, azonban a végére újabb erőt gyűjtve,  saját kezükbe véve sorsuk irányítását, beverekedték magukat a legjobb négy közé. Az eredmény, az elért bronzérem értékét növeli, hogy az amatőr gárda jó pár profi együttest megelőzött.

Az edző büszke a fiaira, hogy ilyen körülmények közepette is vállalva a kemény munkát, végül odaértek a dobogóra. A bajnokság mellett néhány játékosnak a Nyugat-magyarországi Egyetem SMAFC-ra épülő csapatában szerepleve ezüstérmet szerzett az egyetemi és főiskolai bajnokságon (MEFOB), s ott Balogh Gergely, valamint Karácsonyi Zsolt bekerült az All Star-csapatba.

Gombás Gábor

Az 1985-ös születésű játékos az Erdőmérnöki karon szerzett diplomát környezetmérnök szakon. A 2008/2009-es szezonig éveken keresztül az egyetemiek egyik meghatározó játékosa volt a 4-es poszton szereplő erőcsatár. A 2009/2010-es évadtól a Soproni KC színeiben szerepel.

Két méteres magasságával és a kosárlabda iránti elkötelezettségével kitűnt egyetemista társai közül. A kosárlabda szeretete édesanyától jött, aki korábban a Soproni Postásban játszott. A múlt évben a meccsek alatt több ízben is bizonyította, hogy a tanulmányok mellett, ha némi lemondással is, de lehet a sport számára időt találni.

2007-08 - NBI/B 4. hely

A SMAFC NBI/B csoportos férfi kosárlabdacsapata:

Álló sor: Hidvági Márton, Balogh Gergely, Bozsik Krisztián, Bodovics Ádám, Gombás Gábor, Bálint Gergely, Szlávik Tamás, Vesztergom Zoltán, Vetési Imre vezetőedző 

Guggoló sor: Posch Barnabás, Karácsonyi Zsolt, Zieger Milán, Derdák István, Pethő Tamás (A képről hiányzik Csaplár-Nagy Arnold)

2008-2009 - NBI/B 1. hely

Jelentősen megerősödött a SMAFC gárdája erre a szezonra. Visszatért a korábban már az egyetemieknél kosárlabdázó Bausz Kornél és Pojbics Szabolcs is. Utóbbi játékos jelentős szerepet vállalt abban, hogy a SMAFC megszerezze az első helyet a B csoportban.

Álló sor: Vetési Imre vezetőedző, Jánny Márk, Balogh Gergely, Gombás Gábor, Kiss András, Csaplár-Nagy Arnold, Bozsik Krisztián, Szlávik Tamás

Guggoló sor: Derdák István, Pojbics Szabolcs, Karácsonyi Zsolt, Karácsonyi Gergely, Bausz Kornél (A képről hiányzik: Vesztergom Zoltán)

2009-2010 - NBI/B 6. hely

Álló sor: Vetési Imre vezetőedző, Kovács Benedek, Szlávik Tamás, Sztancs György, Vesztergom Zoltán, Csaplár-Nagy Arnold, Kiss András, Bocsárdi Gábor, Bodri László technikai vezető

Guggoló sor: Kováts Viktor, Balogh Gergely, Derdák István, Richly Sándor terapeuta, Karácsonyi Zsolt, Karácsonyi Gergely

2010-2011 - NBI/B 4. hely

Ettől a szezontól számítva egy újabb lépést tett a magyar kosárlabda az NBA irányába. A pályák alaprajza megváltozott az NBI/A-s és NBI/B-s női illetve férfi bajnokságokban is. Sok csapat közül a SMAFC-NYME pályája azon kevesek közé tartozott, ahol az alapozást már a jövő évi szabályoknak megfelelő parketten kezdhették meg a kosarasok.

2010-ben ünnepelte a SMAFC fennállásának 150 évfordulóját, amelyre Jubileumi Rendezvénysorozattal készült a sportkör elnöksége. 

 

A másfél évszázados jubileum, a dicső múlt előtt méltó képpen tisztelegni nem könnyű dolog. Milyen rendezvényekkel készültünk a „születésnapra”?

A 150 éves jubileum megünneplésére egy a 2010. évet átölelő rendezvény sorozattal kívánt megemlékezni.

Az első programunk 2010. április 1-3. között lezajló Magyar Egyetemi és Főiskolai Bajnokság (MEFOB) női-férfi Kosárlabda Döntő volt, mely nagy örömünkre a visszajelzések alapján országos elismertséget vívott ki magának. A négy–négy csapat részvételével megrendezésre került fináléban a magyarországi felsőoktatási intézmények közül mindkét nemben egyedül a SMAFC képviseltette magát, minek eredményeképpen a női csapat történelmet írva először nyert arany érmet, miközben a fiúk is becsülettel helyt állva, bronz érmet szereztek.

A központi rendezvényprogramok 2010. szeptember 6-11. között kerültek lebonyolításra. A programok 2010. szept. 6.-án a Krasznai Ferenc Sportcsarnokban 14.00-kor Emlékkiállítás megnyitóval kezdődtek, ahol vitrinekben eddig még nem látott féltve őrzött ereklyék kerültek bemutatásra, majd az egyik legsikeresebb sportág a Karate szakosztály bemutatójával folytatódtak. A Tájfutó szakosztály különleges körülmények között a Botanikus Kertben rendezett három (A, B, C) nehézségi fokozatú versenyt 2010. szept. 7.-én 15,00-kor, mellyel párhuzamosan a sportcsarnok alsó termében a Vívó szakosztály tart bemutatót. A Sakk szakosztály szimultán játékkal ünnepel a „D” Épület 11. sz. tanteremben 2010. szept. 8.-án 15,00-kor, miközben az Asztalitenisz szakosztály párhuzamosan a Krasznai Ferenc Sportcsarnokban, neves világbajnok részvételével tartott bemutatót. A központi ünnepség napja 2010. szept. 9.-án 12.30-kor Zombori István emléktáblájának avatásával és a Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium, Kollégium és Szakképző Iskola tornacsarnokának névadó ünnepségével vette kezdetét. Ezt követően a Krasznai Ferenc Sportcsarnokban 14.00-kor kezdődik az ÜNNEPI NAGYRENDEZVÉNY és átadásra kerültek, a Jubileumi Emlékkönyvek, Emlékérmek, Emléklapok és Sálak, majd felavatásra kerül t a sportcsarnok előterében az elhunyt SMAFC sportolók és vezetők emléktáblája.

Az ünnepi nagyrendezvény a 17.00 SMAFC-NYME – SzESE szombathelyi női HEPP Kupa és 19.00 SMAFC-NYME- Budapesti HONVÉD férfi kezdődő kosárlabda mérkőzésekkel zárult, miközben lehetőség nyílt egy kihelyezett posta segítségével a jubileumi bélyeget, emlékkönyvet csak ezen a napon JUBILEUMI PECSÉT használatával örökké emlékezetessé tenni.

A jövő generáció nevelése minden sportegyesület számára kötelező jelleggel bír, így a SMAFC női-férfi kosárlabda utánpótlása is bemutatkozott 2010. szept. 10.-én 15.00-kor. Késő délután 19.00- kor -a 150 éves hagyományhoz híven- a Közgazdasági Tudományi Kar épületének aulájában vacsorával egybekötött JUBILEUMI SPORTBÁL került volna megrendezésre, de érdeklődés hiányában a rendezvény elmaradt. A központi rendezvényprogramok végül, de nem utolsó sorban- 2010. szept. 11.-én 15.00-kor a Nagycenki Méntelepen a Lovas szakosztály bemutatójával zárultak, mely szakosztály az egyik legfiatalabb, de annál dinamikusabban fejlődő és kiváló vezetéssel megáldott és sportolókból álló csapat.

Az innoLignum Sopron Erdészeti és Faipari Szakvásár és Rendezvénysorozat keretében Történeti Kiállítási Stand került felállításra az MKB Aréna Sopron –Kisterem helyszínnel, különös tekintettel az intézményünkben végzett erdészeti és faipari szakemberekre.

A 2010 év harmadik kiemelt eseménye a minden évben megrendezésre kerülő Krasznai Ferenc Kosárlabda Torna volt, melyet a Győr-Moson-Sopron Megyei Kosárlabda Szövetség javaslatára és azzal karöltve 2010. szept. 23-25. a legendás hírű edző, Krasznai Ferenc „A MESTER” emlékére előzetes tervek szerint, ezúttal a róla elnevezett és teljesen felújított sportcsarnokban négy férfi csapat, köztük a SMAFC-NYME- részvételével került lebonyolításra.

 

Hátsó sor: Vetési Imre vezetőedző, Balogh Gergely, Czeller Márton, Forrai Dániel, Bocsárdi Gábor, Vesztergom Zoltán, Csaplár-Nagy Arnold, Kovács Benedek, Szlávik Tamás, Prof. Dr. Takáts Péter tanár elnök

Első sor: Jávor Barna, Bencsik Bátor Botond, Richly Sándor terapeuta, Bausz Kornél, Halász Tamás, Karácsonyi Zsolt, Gaál Ádám, Bodri László technikai vezető

2011/2012 – NBI/B 5. hely

A következő szezonra sem gyengült a SMAFC-NYME kerete. Ezúttal több fiatal is felkerült a csapatba, Halász Tamás mellett a fiatal Czukor Bence, Szabó Norbert és Bencsik Bátor Botond is a felnőtt kerettel készült. A szezon elején a Kis Rába-menti Takarék Soproni KC-tól T-licence-el Takács Norbert is szerepelt néhány mérkőzésen a Vetési Imre együttesében. „ImreBá” munkáját segédedzőként Barlai Tamás segítette a Soproni Sportiskolától. Az alapszakasz elején egy-egy mérkőzésre Horváth József is leült az egyetemiek kispadjára.

Az alapszakaszt végül 15 győzelem mellett 7 vereséggel zárta az egyetemi alakulat. Fontos megemlíteni, hogy Vetési Imre csapata bejutott a férfi Hepp-Kupa salgótarjáni fináléjába, ahol végül a negyedik helyen végzett a csapat. Ezen felül a Nyugat-magyarországi Egyetem gárdája a MEFOB döntőbe is kvalifikálta magát.

A rájátszásban sikerült megőrizni a korábbi jó formát, a SMAFC-NYME az 5. helyen végzett az NBI/B csoportos férfi kosárlabda bajnokságban.

Hátsó sor: Bencsik Bátor Botond, Jávor Barna, Vesztergom Zoltán, Herczeg István, Csaplár-Nagy Arnold, Kovács Benedek, Szlávik Tamás.

Első sor: Prof. Dr. Takáts Péter tanár elnök, Barlai Tamás segédedző, Vetési Imre vezetőedző, Karácsonyi Zsolt, Szabó Norbert, Czukor Bence, Balogh Gergely, Horváth Gergely segítő, Németh Zoltán segítő, Richly Sándor terapeuta, Karácsonyi Gergely technikai vezető

A képről hiányzik: Halász Tamás, Takács Norbert

 

2012/2013 - NBI/B 16. hely

Rég nem produkált olyan rossz alapszakaszt a soproni csapat, mint ekkor. Kezdetben  még 2 győzelem mellett 2 vereséggel állt az együttes, az alapszakasz végére viszont 4 győzelem és 14 vereség volt a mérleg. Ráadásul hazai pályán nagyobb arányú vereségek is „becsúsztak”.

A keretet illetően jelentős változások történtek: távozott Kovács Benedek, Czukor Bence és Halász Tamás is, Szlávik pedig térdműtétje után lábadozott az első hónapokban. A Soproni Sportiskola tehetséges fiataljai érkeztek az egyetemiekhez: Török Balázs, Berneczei László, Nagy Gergő, Rostás Imre, valamint Szombathelyről Horváth Dávid.
Karácsonyi Zsolt januárban befejezte aktív pályafutását, helyét a korábban a soproniaknál szereplő Bausz Kornéllal pótolta a vezetőség. Vetési Imre egészségügyi gondjai miatt az idegenbeli mérkőzésekre nem mindig tudott elutazni, helyét ekkor már rendszeresen Barlai Tamás segédedző pótolta.

A vegyes érzelmekkel teli szezon után az alsóházi rájátszásban a 16. helyet szerezte meg a csapat az NBI/B-ben. A korábbi évekhez képest ez negatív rekordnak számított. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége a MEFOB helyett Egyetemi Bajnokságot indított el, ahol hajszál híján nem sikerült a felsőházba kerülés. Ezzel párhuzamosan a résztvevő csapatok egy B33-as (3-3 elleni) bajnokságon is részt vehettek. Ebben az NYME csapata országos harmadik helyet ért el.

Álló sor: Karácsonyi Gergely technikai vezető, Barlai Tamás segédedző, Vetési Imre vezetőedző, Rostás Imre, Balogh Gergely, Czeller Márton, Török Balázs, Csaplár-Nagy Arnold, Herczeg István, Szlávik Tamás, Prof. Dr. Takáts Péter tanár elnök, Richly Sándor terapeuta, Németh Zoltán segítő

Ülő sor: Bencsik Bátor Botond, Jávor Barna, Horváth Dávid, Berneczei László, Szabó Norbert, Nagy Gergő, Bausz Kornél

A képről hiányzik: Karácsonyi Zsolt, Vesztergom Zoltán

 

2013/2014 – NBI/B 12. hely

Sajnálatos módon az előző idényhez képest ezúttal is jelentős játékos mozgás történt a SMAFC-NYME-nél. Bausz Kornél felhagyott az aktív játékkal, Rostás Imre hazaigazolt Hódmezővásárhelyre, Szabó Norbert is otthonában, a tiszaújvárosi csapatban töltötte ezt a szezont, Török Balázs pedig a Soproni KC U-21-es csapatához szerződött, amely az NBI/B-ben is elindult. Egy év tanulmányi okokból történő távollét után Czukor Bence visszatért, a Soproni Sportiskolától Dobrovics Áron is a felnőttekkel kezdte meg a felkészülést, illetve Szlávik Mátyás is az egyetemieknél folytatta/kezdte újra pályafutását. Külső posztra érkezett még Bali Ádám és egy régi-új játékos, Ugaros Máté is. A szezon eleji sérülések miatt Karácsonyi Gergely is csatlakozott menet közben a soproniakhoz, februártól pedig Kovács Benedek és Molnár Miklós is erősítette a csapatot.

Ebben a bajnoki évadban már Barlai Tamás irányította vezetőedzőként a SMAFC-NYME-t, Vetési Imre és Horváth József tanácsadóként kaptak helyet a szakmai stábban.

Szomorú esemény árnyékolta be a SMAFC-NYME életét, ugyanis 2013. szeptember 17-én, hosszan tartó súlyos betegség után 69 éves korábban elhunyt Vetési Imre. Az egyetemi együttest tíz évig irányító tréner pótolhatatlan veszteség nemcsak a soproni, de a magyar kosárlabdaéletnek is.

Egy felemás kezdet után januártól lendületbe jöttek Baloghék, akik az alapszakasz 8. helyén végeztek, ezzel a középszakaszba kvalifikálták magukat az egyetemiek. A rájátszásra is kitartott a lendület, Barlai Tamás csapata szép eredményeket ért el, és végül a 12. helyen végzett.

Az Egyetemi Bajnokságban ezúttal is lemaradt a felsőházi rájátszásról az NYME csapata, de az alsóházi döntőben magabiztosan szerezte meg az első helyet.

Az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy körülbelül a 2010-es évektől folyamatosan erősödött a B csoportos bajnokság. Ez annak is volt köszönhető, hogy egyre több, volt A csoportos játékos lépett eggyel alacsonyabb osztályba levezetni. A SMAFC-NYME több alkalommal is szoros csatában maradt alul, egy kis szerencsével akár a felsőházi rájátszásba is kerülhettek volna Szlávikék.

Álló sor: Barlai Tamás vezetőedző, Molnár Miklós, Berneczei László, Kovács Benedek, Csaplár-Nagy Arnold, Herczeg István, Vesztergom Zoltán, Bali Ádám, Richly Sándor terapeuta, Horváth József tanácsadó

Guggoló sor: Ugaros Máté, Nagy Gergő, Jávor Barna, Balogh Gergely, Szlávik Mátyás, Karácsonyi Gergely.

A képről hiányzik: Czukor Bence, Dobrovics Áron, Czeller Márton.

Hirdetmény